8/10/09

------------Σήμερα ορκιστήκανε τρακόσοι βουλευτάδες
----------Πήραν μαζί στο μέγαρο όλοι τους τις μαμάδες.

----------Πήραν γυναίκες και παιδιά να τους χειροκροτήσουν
----------Να τρέξουνε οι κάμερες να τους φωτογραφίσουν

----------Όλοι τους ήταν γελαστοί, όλοι ντερλικωμένοι
----------Για να χορτάσουν πάλι αυτοί, τι να μας περιμένει;

----------Ρε χαχανίκο άμυαλε και κομματοθρεμένε
----------Κάτσε και σκέψου μιά φορά ρε μυαλοσκατομένε.

----------Είδες εργάτη στη δουλειά να παίρνει συνοδεία
----------Όλη την οικογένεια για μια φωτογραφία;

----------Είδες κανένα άνθρωπο την πρώτη στη δουλειά του
----------Να χαχανίζει να γλεντά με τα αφεντικά του;